Bemanning

Nordic Extern är specialiserade på emballering, packning, magasinering, flytt och transport av ömtåligt gods. Vi hanterar dagligen antika möbler och dyrbar konst, känslig datautrustning och gods med affektionsvärden. Vi är också vana att arbeta med stora volymer och att leverera på utsatt tid.

Denna erfarenhet har lett till många uppdrag i vilka vi tillhandahåller personalförstärkning på terminaler, plocklager och omlastningscentraler.  Enkelt och flexibelt för kunden som vill ha jobbet gjort.

Vi har märkt att om vi försöker tillmötesgå våra kunders förfrågningar (inom lagens gränser) får vi nya, annorlunda, roliga uppdrag som utvecklar oss. Samtidigt gör vi våra kunder glada.

Så frågan är, vad kan vi hjälpa dig med?

Kontakta Nordic Extern när du behöver personalförstärkning på lång eller kort sikt.

Comments are closed.